Uchwały i inne akty prawne

5 grudnia 2013

Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr X 57 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr X 58 2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych

 

Uchwała Nr XVIII/92/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XVIII-92-2015 Rady Gminy Kosakowo w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlasciciela nieruchomości zamieszkałych

 

Uchwała Nr XVII/85/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki

Uchwała Nr XVII-85-2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2015 roku w sprawe wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Uchwała Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII-84-2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KOSAKOWO Uchwała nr XXX/69/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo

uchwala-nr-xxx692016-rady-gminy-kosakowo-z-dnia-29-wrzesnia-2016-roku-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-kosakowo

 

Uchwała nr XXX/70/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia29 września 2016 w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala-nr-xxx702016-rady-gminy-kosakowo-z-dnia29-wrzesnia-2016-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych

 

Uchwała Nr XXXIII/83/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia  schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

XXXIII832012 Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca