Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo

2 grudnia 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo za rok 2016 (pdf)

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kosakowo za 2016 r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo za rok 2015 (pdf)

Analiza 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo za rok 2014 (pdf)

Analiza 2014