Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo

2 grudnia 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo za rok 2017 (pdf)

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kosakowo za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo za rok 2016 (pdf)

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kosakowo za 2016 r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo za rok 2015 (pdf)

Analiza 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo za rok 2014 (pdf)

Analiza 2014