Mosty, ulice: Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa, Kameliowa, Konwaliowa – zmiana dni odbioru odpadów zmieszanych

19 grudnia 2013

Informujemy, że do harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych obowiązującego w 2014 r. zostają wprowadzone następujące zmiany dotyczące rejonów:

– Wywóz odpadów zmieszanych z ulic: Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa i Kameliowa w Mostach odbędzie się w dniu odbioru odpadów z Rewy, tj. w cyklu co 2 tygodnie w poniedziałki, począwszy od 06.01.2014 r. (Święto – odbiór wyjątkowo: 07.01.2014 r.), kolejne odbiory odbędą się w dniach: 20.01.2014 r., 03.02.2014 r., itd.

– Wywóz odpadów zmieszanych z ulicy Konwaliowej w Mostach odbędzie się w dniu odbioru pozostałych ulic z Mostów, tj. w cyklu co 2 tygodnie w czwartki, począwszy od 09.01.2014 r..

Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie sprawnego i jak najmniej uciążliwego odbioru odpadów od mieszkańców g...

Czytaj dalej

Informacje o płatności za wywóz odpadów

12 grudnia 2013

PŁATNOŚCI ZA WYWÓZ ŚMIECI

Informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić kwartalnie w następujących terminach:

  • za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku,
  • za II kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał do dnia 15 lipca danego roku,
  • za IV kwartał do dnia 15 października danego roku.

Należności należy wpłacać na podany indywidualny numer konta. Pisma zawierające informacje dot. opłaty za wywóz śmieci nie będą  wysyłane, dlatego uprzejmie prosimy o uregulowanie należności w wyznaczonych terminach na indywidualne numery kont.

Przypominamy, że każdego roku, na przełomie miesięcy styczeń/luty należy złożyć korektę do deklaracji dot...

Czytaj dalej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2014

11 grudnia 2013

W zakładce „Harmonogram odbioru odpadów” znajduje się już harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na rok 2014. Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych nastąpi we wskazanych dniach. Kolejne wywozy będą się odbywać z częstotliwością co 2 tygodnie. W przypadku, gdy w dniu odbioru odpadów wypada dzień świąteczny, odpady odbierane są dnia następnego. Harmonogramy można także pobrać w zakładce „Do ściągnięcia”.

Worki do odpadów segregowanych będą dostarczone przez nową firmę wywozową do 1 stycznia 2014 r. – po 3 komplety na każde gospodarstwo domowe. Przy kolejnych odbiorach odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem wywozu,  firma wywozowa zostawi pusty worek za każdy odebrany zapełniony, w stosunku 1:1 (1 pusty worek za 1 pełny)...

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów

10 grudnia 2013

Urząd Gminy Kosakowo informuje, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo wygrała firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi. Firma będzie działała na terenie gminy od 1 stycznia 2014 r.

Czytaj dalej