WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE

9 października 2017

Informujemy, iż w miesiącu październiku firma świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Kosakowo, w zamian za wystawione worki z odpadami komunalnymi segregowanymi będzie pozostawiać worki opatrzone w logo innego podmiotu. Kolorystyka i sposób pozostawiania worków na segregację nie ulegnie zmianie. Wskazana sytuacja ma mieć miejsce ok. 2 tygodni. Prosimy o wykorzystanie dostarczonych worków w pierwszej kolejności. Powyższy fakt nie będzie miał wpływu na sposób świadczenia usługi odbioru odpadów przez PUK Rumia. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej

ZMIANA PUNKTU KASOWEGO GMINY KOSAKOWO

31 lipca 2017

Należności gotówkowe z tytułu opłaty za GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI należy dokonywać w oddziale banku PKO Bank Polski SA  w Kosakowie (koło Biedronki w Kosakowie) na konto Urzędu Gminy Kosakowo nr 81 1020 1811 0000 0502 0311 6837.

Płatności dokonywane przelewem można regulować na dotychczasowy nr subkonta w Banku Rumia Spółdzielczym.

O nowych numerach subkont, które będą obowiązywać od 01.01.2018 r. poinformujemy listownie.

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WRZESIEŃ 2017

17 lipca 2017

Czytaj dalej

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SEGREGACJI ODPADÓW

W dniu 1 lipca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadza jednolity model selektywnego zbierania odpadów na terenie całego kraju.

Zasady selektywnego zbierania odpadów są tożsame z systemem, który już obowiązuje na terenie Gminy Kosakowo od 01.07.2013 r.

Rozporządzenie nakazuje zbieranie segregowanych frakcji w pojemnikach, z zastrzeżeniem dopuszczalności zbierania w workach, ale tylko w miejscu ich wytworzenia.

Kolorystyka pojemników:

– frakcja odpadów o nazwie „papier” – kolor niebieski oznaczony napisem „Papier”

– frakcja odpadów o nazwie „szkło” –kolor zielony oznaczony napisem „Szkło”.

Dopuszcza się doda...

Czytaj dalej

3 LIPCA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ FOLIÓWEK

30 czerwca 2017

Czytaj dalej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – CZERWIEC 2017

14 kwietnia 2017

Czytaj dalej

INFORMACJA DOT. ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kosakowo odpady zbierane selektywnie winny być gromadzone
w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

1) makulatura (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) – kolor niebieski

2) szkło – kolor zielony

3) plastik (tworzywa sztuczne) i metale – kolor żółty

4) odpady zielone – kolor brązowy

5) popiół z palenisk domowych – osobny pojemnik lub worki przystosowane do tego celu
o minimalnej pojemności 110 l (preferowany pojemnik metalowy z blachy ocynkowanej).

Dopuszczalne jest przygotowanie ODPADÓW ZIELONYCH poprzez pakowanie
w wiązki (poza systemem workowym), których waga nie może przekraczać 30 kg
(gabaryty przybliżone do wymiaru w...

Czytaj dalej

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

17 lutego 2017

Informujemy, iż na prośbę firmy odbierającej odpady nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru odpadów z terenu Gminy Kosakowo dla ul. Sezamkowej, Paprykowej i Dyniowej z Dębogórza – odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych będzie odbywał się od kwietnia 2017 r. razem z Dębogórzem.

 

ZMIANY DOTYCZĄ :

Odbiór odpadów zmieszanych będzie odbywał się w ŚRODY, począwszy od 12.04.2017 r., 26.04.2017 r.,

Odbiór odpadów segregowanych w ŚRODY począwszy od  05.04.2017 r., 19.04.2017 r.,

w częstotliwości co dwa tygodnie.

Czytaj dalej

POPIÓŁ – ZGŁOŚ PUNKT ODBIORU

17 stycznia 2017

W związku ze zmianą dotychczasowej firmy zgłaszanie punktu odbioru popiołu i żużlu paleniskowego należy kierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Kosakowo – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumii telefonicznie 58 671 03 96 lub mailowo biuro@pukrumia.pl celem ułatwienia świadczenia usługi.

Zwracamy się z prośbą o opisanie pojemników z popiołem – POPIÓŁ. Pojemniki powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej (nie zakluczonej) lub wystawione przed nieruchomością do godz. 7:00 w dniu wywozu zgodnie z harmonogramem. W przypadku,
gdy pojemnik będzie znajdować się na posesji za zamknięta bramą lub na posesji będzie znajdować się pies pojemnik nie zostanie opróżniony.

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – MARZEC 2017

wielko 03.17

Czytaj dalej