Kontakt

5 grudnia 2013

Kontakt

Urząd Gminy Kosakowo

Ul. Żeromskiego 69

81-198 Kosakowo

 

Ref. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

mgr Anna Klawikowska

mgr Patrycja Majda

pok. 04

Tel (58) 660-43-46

e-mail : odpady@kosakowo.pl

odpady1@kosakowo.pl

 

Kierownik Ref. ds Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Mgr Anna Browarczyk

Pok. 09

Tel (58)660-43-37

e-mail : srodowisko@kosakowo.pl

 

Kontakt:

Urząd Gminy Kosakowo

ul. Żeromskiego 69

81-198 Kosakowo

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr Anita Ciechan

odpady@kosakowo.pl

mgr Patrycja Majda

odpady1@kosakowo.pl

mgr Karolina Kościńska

pok. 04

tel. (58) 660 43 46

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr Anna Browarczyk

pok. 09

tel. (58)660 43 37

e-mail: srodowisko@kosakowo.pl

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr Elwira Klein

pok. 08

tel. (58) 660 43 07

e-mail: komunalka@kosakowo.pl