Jak segregować?

5 grudnia 2013

·       

Aby zapewnić mieszkańcom gminy Kosakowo możliwość bezpiecznego, stałego
i bezpłatnego przekazywania odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy m.in. niewykorzystane farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki oraz wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny w siedzibie firmy PEKO przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie został otwarty Punk Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 15:00 – 18:00

w soboty: 09:00 – 15:00

Odbierane są następujące rodzaje odpadów:

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • Zużyte baterie i akumulatory,
  • Farby, kleje,
  • Środki do konserwacji i ochrony drewna,
  • Rozpuszczalniki, środki czystości, substancje do wywabiania plam, aerozole,
  • Niewykorzystane domowe produkty do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i opakowania po nich, inne odpady oznaczone symbolami np. trujące, szkodliwe dla środowiska, łatwopalne, drażniące itp.
  • Świetlówki, żarówki energooszczędne i inne odpady zawierające rtęć,
  • Oleje przepracowane,
  • Odczynniki chemiczne np. fotograficzne,
  • Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki.

 

Leki – przeterminowane lub częściowo wykorzystane można oddać w aptece (m.in. Apteka „Remedium” , Pogórze, ul. Abrahama 7 A/B lub Apteka „Multi apteka” , Pogórze ul. Płk. Dąbka 338, Apteka Suchy Dwór, ul. Dąbrowskiej 26, Przychodnia Kosakowo, ul. Żeromskiego 51 Kosakowo).

Zużyte baterie – pojemniki znajdują się w placówkach oświatowych, handlowych i urzędach.