Kategorie Odpady

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WRZESIEŃ 2019

24 kwietnia 2019

Czytaj dalej

jak segregować?

3 kwietnia 2019

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW BIO

25 marca 2019

PRZYPOMINAMY!

Odpady „BIO” będą odbierane wyłącznie z pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia.

Mijają właśnie pierwsze  miesiące funkcjonowania na terenie Gminy Kosakowo systemu segregacji odpadów według nowych zasad tj. obowiązku wydzielania frakcji odpadów  BIO –odpady kuchenne.

Według informacji otrzymanych od przedsiębiorstwa odbierającego odpady z terenu naszej gminy, część mieszkańców realizuje obowiązek gromadzenia odpadów BIO w sposób nieprawidłowy.

W związku z powyższym informujemy, że może zaistnieć taka sytuacja, gdy odpady BIO wystawione do odbioru w samych woreczkach nie zostaną od Państwa odbierane.

Zatem raz jeszcze przypominamy, iż wytwarzane odpady kuchenne winny być gromadzone w woreczkach biodegradowalnych, a następnie umieszcz...

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY KOSAKOWO

20 lutego 2019

Czytaj dalej

ODPADY BIO

23 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 roku w gminie Kosakowo realizujemy obowiązek gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady BIO kuchenne).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady BIO obowiązkowo należy gromadzić w brązowych pojemnikach lub segregować do przydomowych kompostowników.

Wytwarzane odpady BIO selekcjonujemy już w naszych kuchniach do małych pojemników wyposażonych w woreczki biodegradowalne o pojemności 8 litrów. Tak zapełnione woreczki wrzucamy do dużego pojemnika zewnętrznego na odpady BIO w kolorze brązowym.

Małe pojemniki będą dystrybuowane przez sołtysów w poszczególnych miejscowościach do końca lutego br...

Czytaj dalej

MAŁE POJEMNIKI NA ODPADY BIO

27 grudnia 2018

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 roku obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady BIO kuchenne) informujemy, iż w wyznaczonych punktach będzie można odebrać kosze na te odpady w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kosze będą dystrybuowane przez sołtysów w poszczególnych miejscowościach. Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów na terenie ich nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się we wskazane miejsca celem odbioru tych pojemników – są to pojemniki ułatwiające gromadzenie odpadów BIO bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Pojemniki o pojemności 8 L wraz z kompletem worków biodegradowalnych przeznaczone są wyłącznie do gromadzenia poniższych odpadów tj...

Czytaj dalej

ODPADY BIO – PRZYPOMNIENIE

19 grudnia 2018

Czytaj dalej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2019

10 grudnia 2018

W załączeniu poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2019.

HARMONOGRAM jednorodzinna 2019

Czytaj dalej

ODPADY BIO

9 listopada 2018

W związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się na gminnym profilu społecznościowym na Facebooku pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości dot. odpadów BIO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) konieczne jest wprowadzenie rozszerzonej segregacji odpadów. Nowa frakcja odpadów – odpady kuchenne BIO są więc obowiązkowe.

Dostarczane od 1 stycznia 2019 roku przez firmę odbierającą odpady worki na odpady biodegradowalne przeznaczone będą do gromadzenia odpadów w domu/mieszkaniu. Następnie związane worki wraz z zawartością powinny zostać umieszczone w brązowym pojemniku przeznaczonym wyłącznie do tej frakcji odpadów...

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

3 października 2018

Czytaj dalej