ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

17 lutego 2017

Informujemy, iż na prośbę firmy odbierającej odpady nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru odpadów z terenu Gminy Kosakowo dla ul. Sezamkowej, Paprykowej i Dyniowej z Dębogórza – odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych będzie odbywał się od kwietnia 2017 r. razem z Dębogórzem.

 

ZMIANY DOTYCZĄ :

Odbiór odpadów zmieszanych będzie odbywał się w ŚRODY, począwszy od 12.04.2017 r., 26.04.2017 r.,

Odbiór odpadów segregowanych w ŚRODY począwszy od  05.04.2017 r., 19.04.2017 r.,

w częstotliwości co dwa tygodnie.

Czytaj dalej

POPIÓŁ – ZGŁOŚ PUNKT ODBIORU

17 stycznia 2017

W związku ze zmianą dotychczasowej firmy zgłaszanie punktu odbioru popiołu i żużlu paleniskowego należy kierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Kosakowo – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumii telefonicznie 58 671 03 96 lub mailowo biuro@pukrumia.pl celem ułatwienia świadczenia usługi.

Zwracamy się z prośbą o opisanie pojemników z popiołem – POPIÓŁ. Pojemniki powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej (nie zakluczonej) lub wystawione przed nieruchomością do godz. 7:00 w dniu wywozu zgodnie z harmonogramem. W przypadku,
gdy pojemnik będzie znajdować się na posesji za zamknięta bramą lub na posesji będzie znajdować się pies pojemnik nie zostanie opróżniony.

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – MARZEC 2017

wielko 03.17

Czytaj dalej

REKLAMACJE – BRAK ODBIORU ODPADÓW

13 stycznia 2017

Zgłoszenia dotyczące braku odbioru odpadów według harmonogramu itp. należy kierować bezpośrednio do działu gospodarki odpadami (tel. 58 660 43 46) w terminie do dwóch dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia za pomocą środków komunikacji – telefon, mail, fax bądź osobiście w siedzibie Urzędu.

Reklamacje zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu nie będą rozpatrywane zgodnie z §5 pkt.2 Uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2016 w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej

INFORMACJE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2017

6 grudnia 2016

Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo w latach 2017-2018 została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi, ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia

Tel. kontaktowy – 58 671 03 96.

Firma będzie działała na terenie gminy od 1 stycznia 2017 r.

Przypominamy, iż do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady komunalne.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady, nie ma potrzeby zmiany dzierżawcy pojemnika na odpady komunalne...

Czytaj dalej

DEKLARACJE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA ROK 2017

Informujemy, iż zgodnie z § 2 Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XVIII/92/2015 z dnia 26.11 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo deklarację zmieniającą do końca stycznia w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wykazane roczne zużycie wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok ubiegły.

Po dokonaniu w/w obowiązku w marcu zostanie wysłana jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach płatności.

Prosimy również, aby podać stan licznika wody na koniec roku tj. 31.12.2016 r...

Czytaj dalej

ODPADY ZIELONE I CHOINKI

ODPADY ZIELONE I CHOINKI

Przypominamy mieszkańcom, że odpady zielone (biodegradowalne) są odbierane bezpośrednio od mieszkańców przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 20 lutego) właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych – choinki, poza systemem workowym  (zgodnie z terminami odbiorów odpadów segregowanych).

Jednocześnie informujemy, że nie ma potrzeby ich cięcia i umieszczania w brązowych workach.

W 2017 roku Gmina Kosakowo planuje uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie PUK PEKO ul. Chrzanowskiego 44...

Czytaj dalej

PALISZ ŚMIECI ?!?

14 października 2016

piec

W okresie jesienno-zimowym często ulegamy pokusie spalania odpadów w piecach. Myślimy, że zaoszczędzimy na ogrzewaniu. Nic bardziej mylnego – wydajność energetyczna nieposegrowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.           Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci.

Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych,  powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach...

Czytaj dalej

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW !!!

ZMIANA W HARMONOGRAMIE ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

 

Informujemy mieszkańców miejscowości:

  • Dębogórze,
  • Mosty (pozostałe ulice),
  • Mechelinki (wyłącznie ul. Dokerów)
  • Kosakowo ul. Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa

iż zmianie uległa data odbioru odpadów zmieszanych z dnia 14.11.2016 r. (poniedziałek) na dzień 12.11.2016 r. (sobota) z uwagi na Święto Niepodległości.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH LISTOPAD 2016

10 października 2016

gabar

Czytaj dalej