HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2019

10 grudnia 2018

W załączeniu poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2019.

HARMONOGRAM jednorodzinna 2019

Czytaj dalej

ODPADY BIO

9 listopada 2018

W związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się na gminnym profilu społecznościowym na Facebooku pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości dot. odpadów BIO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) konieczne jest wprowadzenie rozszerzonej segregacji odpadów. Nowa frakcja odpadów – odpady kuchenne BIO są więc obowiązkowe.

Dostarczane od 1 stycznia 2019 roku przez firmę odbierającą odpady worki na odpady biodegradowalne przeznaczone będą do gromadzenia odpadów w domu/mieszkaniu. Następnie związane worki wraz z zawartością powinny zostać umieszczone w brązowym pojemniku przeznaczonym wyłącznie do tej frakcji odpadów...

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

3 października 2018

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WE WRZEŚNIU 2018

16 lipca 2018

Czytaj dalej

OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY FOLIOWE

27 kwietnia 2018

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte symboliczną opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą. Bardzo łatwo można jej uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku.

Obowiązek ograniczenia tzw. foliówek wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie przepisy dotyczące opłaty recyklingowej (opłata za torebkę foliową wydawaną przy kasie). Zgodnie z ustawą [1] opłata ta będzie mogła wynosić maksymalnie 1 zł. W rozporządzeniu Ministra Środowiska do ustawy ustalono jednak, że będzie to 20 groszy...

Czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W CZERWCU 2018

13 kwietnia 2018

Czytaj dalej

DEKLARACJE

11 stycznia 2018

Przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wymagane jest wykazanie rocznego zużycia wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok ubiegły tj. 2017.

W przypadku braku zmiany podstawy naliczania opłaty – nie ma obowiązku składania deklaracji, a opłata wskazana w roku ubiegłym nie ulega zmianie.

Do końca marca 2017 r. zostanie wysłana do wszystkich mieszkańców jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach płatności. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto podatnika.

Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Gminy Kosakowo ...

Czytaj dalej

OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY FOLIOWE

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte symboliczną opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą. Bardzo łatwo można jej uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku.

Obowiązek ograniczenia tzw. foliówek wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie przepisy dotyczące opłaty recyklingowej (opłata za torebkę foliową wydawaną przy kasie). Zgodnie z ustawą [1] opłata ta będzie mogła wynosić maksymalnie 1 zł. W rozporządzeniu Ministra Środowiska do ustawy ustalono jednak, że będzie to 20 groszy...

Czytaj dalej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2018

5 stycznia 2018

Czytaj dalej

CHOINKI – ODBIÓR ODPADÓW

ODPADY ZIELONE I CHOINKI

Przypominamy mieszkańcom, że odpady zielone (biodegradowalne) są odbierane bezpośrednio od mieszkańców przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 23 lutego) właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych – choinki, poza systemem workowym  (zgodnie z terminami odbiorów odpadów segregowanych).

Jednocześnie informujemy, że nie ma potrzeby ich cięcia i umieszczania w brązowych workach.

Czytaj dalej